دسته: غدد

بیماری فئوکروموسیتوم

بیماری فئوکروموسیتوم – علائم معمول بیماری فئوکروموسیتوم

بیماری فئوکروموسیتوم بیماری فئوکروموسیتوم نوعی تومور عروقی بافت کرومافین قسمت میانی (مدولا) غده ی فوق کلیوی یا پارگانگلیای سمپاتیک است که با افزایش ترشح اپی نفرین (آدرنالین) و نوراپی نفرین(نور

ادامه مطلب